Ukraina

Text

UA01. 1709 Svensk minnessten över stupade svenska soldater i slaget vid Poltava Proj 15
UA02. 1709 Ryskt minneskors över stupade svenska soldater i slaget vid Poltava Proj 15
UA03.  1709 Memorial över slaget vid Poltava