St-Barthélemy

BL01. Kanoner från mitten av 1800-talet på fort Oskar (05-29)
BL02. Kyrkogård ? (05-29)