Ryssland

Text

 

RU01. Minnessten över Nyens skans utanför S:t Petersburg (05-29)
RU02. Grav med svenska soldater i S:t Petersburg (05-29)  
RU03.  1944 Minnesmärke över slaget vid Tali-Ihantala (07-09)