Norge

Text
Eftersom Danmark/Norge var en union fram till 1814 uppstod strider även i delar av Norge under de talrika svensk-danska krigen. De flesta minnesmärkena är därför från Det stora Nordiska kriget, der s k Finska kriget och från kriget 1814

NO01. Minnesmärke över Georg Sinclairs död i Kringen 1612
NO02. 1716 Minnessten över slaget vid Nordkleiva
NO03. )1716 Ny minnessten över slaget vid Nordkleiva
NO04. 1718 Minnessten över C XII:s död i Fredrikshald (11-30
NO05. 1718 Minnessten över C XII:s död i Fredrikshald (11-30
NO06. )1718 Minnesmärke över Peter Långström i Hegra
NO07. 1718 Minnesmärke över karolinernas dödsmarsch i Bustvalen
 NO08. 1808 Minnesmärke över slaget vid Trangen (04-25
 NO09. 1808 och 1814 Minnesmärke över slagen vid Lier (05-03)
 NO10. )1808 Minnesmärke över slaget vid Prestebakke (06-10)
 NO11.  1808 Minnesmärke och soldatgravar efter slaget i Berby (09-12)
 NO12.  1808 Minnesmärke ”Svenskegraven efter slaget vid Gjeddelund (5-09
 NO13.  )1814 Minnesmärke över slaget vid Langnes skans
 NO14.  1814 Minnestavla över slaget vid Kjölberg (08-14
 NO15  1940 Minnesmärke över 4 stupade svenskar i Oslo (05-29)
 NO16  1940-45 Minnesmärke över stupade svenskar i Oslo (05-29)
 NO17  1716 Massgrav efter träffningen vid Norderhov
 NO18  1716 Minnessten över stupade svenska på Hole kyrkogård
 NO19  1809 Okänd soldatgrav i Gribsröd