Moldavien

Text

MO01. 1713 Minnessten över kalabaliken i Varitsa (02-01) Proj 9
MO02. 1713 Minneskors på kyrkogården i Bender Proj 9