Lettland

Text

LV01. 1605 Minnessten över Henrik Wrede från slaget i Kirkholm, (Salaspil (08-27) Proj 3
LV02. 1701-1702 Minnesmärke över Karl XII:s vinterläger utanför Virga (05-29) Proj 3
LV03. 1705 Minnessten över slaget i Gemauerthof 1935 (Mūrmuiža) (07-16) Proj 3
LV04. 1705 Gravmonument efter slaget i Gemauerthof (Mūrmuiža) (07-16) Proj 3