Estland

Text om Estland kommer.

EE01. Svenska militära minnesmärken i Tallins domkyrka Proj 12
EE02. Svenska militära minnesmärken i St Nikolaikyrkan i Tallin Proj 12
EE03. Erik XIV:s riksvapen i Tallin
EE04. 1700 Monumentet över slaget i Narva  Proj 12
EE05. 1700-01 Minnessten över Karl XII:s vinterläger i Lais (05-29)
EE06. 1700-01 Karl XII:s ek i Lais (05-29) Proj 12
EE07. 1790 Minnesmärke över örlogsfartyget ”Riksens ständer” i Tallin Proj 12

< < < Tillbaka till länder