Tyskland

Text

DE01. 1630 Minnessten över landstigningen på Usedom Proj 5
DE02. 1631 o 1813 Schwedenstein över svenska arméns samling i Göritz
DE03. 1631 Minnessten över slaget vid Breitenfeld
DE04. 1631 Schwedensäule över övergången av Rhen i Riedstadt-Erfelden
DE05. 1632 Minnessten över svenska arméns samling i Eckertsberg
DE06. 1632 Minnestavla över stupade svenska officerare i Wöhrd-Nürnberg (05-29)
DE07. 1632 Minnessten över träffningen vid Weissenfels
DE08. 1632 Schwedenstein över slaget i Lützen (6 nov)
DE09. 1634 Minnessten över slaget i Nördlingen
DE10. 1636 Schwedenpappel o Schwedenstein över slaget i Wittstock
DE11. 1636 Massgrav från slaget i Wittstock Proj 8
DE12. 1642 Torstenssonlinden och Schwedendenkmal i Freiberg Proj 8
DE13. 1646 Wrangels gravvård i Mariakyrkan i Wismar  Proj 5
DE14. 1706 Schwedenstein vid Nechern (05-29)
DE15. 1707 Minnessten över mötet i Altranstädt (05-29)
DE16. 1712 Minnessten över slaget i Gadebusch (12-09) Proj 5
DE17. 1739 Sinclairs och McDuwalls gravar i Nicolaikyrkan i Stralsund (05-29) Proj 5
DE18. 1813 Minnessten över slaget vid Dennewitz
DE19. 1813 Gravsten över officeren Friedrich Ulrich von Celsing i Rosslau (05-29)
DE20. 1813 Minnessten över slaget i Bornhöft (12-07) Proj 1
DE21. 1849 Gravsten för svenske soldaten Maggeby på Alter Friedhof i Flensburg (05-299 Proj 1
DE22. 1849 Gravsten för svenske husaren Runqvist på Alter Friedhof i Flensburg (05-29) Proj 1
DE23. 1849 Gravkors för norske soldaten Olsen på Alter Friedhof i Flensburg (05-29) Proj 1
DE24. 1849 Gravsten för svenske soldaten Borgfeldt på Alter Friedhof i Flensburg (05-29) Proj 1
DE25. 1849-50 Gravkors för svenska Livgrenadjärer på Alter Friedhof i Flensburg (05-29) Proj 1
DE26. 1850 Gravsten för svenske husaren Engqvist på Alter Friedhof i Flensburg (05-29) Proj 1
DE27. 1850 Gravkors för svenske vicekorpral Schildt på Alter Friedhof i Flensburg (05-29) Proj 1
DE28 2014 Minneslund över stupade svenska soldater i Afganistan i Potsdam (05-29) Proj 5
 DE29  1646 slaget vid Totenhöhe (11-20)