Kategoriarkiv: Registerkort

Registerkort Nr Y94

Minnessten över Carl XVI Gustafs besök vid T 3 i Officersparken i Sollefteå

 Län                                            Västernorrland

Kommun (motsv)                Sollefteå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    I T 3 officerspark
GPS-angivelse:                       N63O10´44´´ E17O16´29´´

Inventerad
Namn:                                        Anders Kihl
Datum:                                       2019-09-17

Historia
Minnessten rest till minnet av Carl XVI Gustafs vid Kungl. Norrlands trängkår den 9 september 1976

Ägare
Namn:                                        Sollefteå kommun (Ulf Johansson)
Adress:                                      Djupövägen 3, 881 80 Sollefteå
Tfnnr:                                         0620-68 20 57, 073-274 53 68
Mail-adress                              kommun@solleftea.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt:
Minnessten av granit uppsatt år 1976 av förbandet i samband med Carl XVI Gustafs besök vid regementet H 0,4 M, B 1,2 M, D 0,65 M
Text: CARL GUSTAF 19 9/9 76
Informationsskylt: Nej

Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr Y93

Minnessten över Gustaf V:s besök vid T 3 i Officersparken i Sollefteå

 Län                                            Västernorrland

Kommun (motsv)                Sollefteå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    I T 3 officerspark
GPS-angivelse:                       N63O10´44´´ E17O16´29´´

Inventerad
Namn:                                        Anders Kihl
Datum:                                       2019-09-17

Historia
Minnessten rest till minnet av Gustaf V:s vid Kungl. Norrlands trängkår den 3 juli 1934

 Ägare
Namn:                                        Sollefteå kommun (Ulf Johansson)
Adress:                                      Djupövägen 3, 881 80 Sollefteå
Tfnnr:                                        0620-68 20 57, 073-274 53 68
Mail-adress                              kommun@solleftea.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt:
Minnessten av granit uppsatt år 1934 av förbandet i samband med Oscar II:s besök vid kåren
Text: OLÄSLIG
Informationsskylt: Nej

Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

 

Registerkort Nr Y92

Minnessten över Oscar II:s besök vid T 3 i Officersparken i Sollefteå

 Län                                            Västernorrland

Kommun (motsv)                Sollefteå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     I T 3 officerspark
GPS-angivelse:                        N63O10´44´´ E17O16´29´´

Inventerad
Namn:                                        Anders Kihl
Datum:                                       2019-09-17

Historia
Minnessten rest till minnet av Oscar II:s vid Kungl. Norrlands trängkår den 11 juli 1902

 Ägare
Namn:                                        Sollefteå kommun (Ulf Johansson)
Adress:                                      Djupövägen 3, 881 80 Sollefteå
Tfnnr:                                        0620-68 20 57, 073-274 53 68
Mail-adress                              kommun@solleftea.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt:
Minnessten av granit uppsatt år 1902 av förbandet i samband med Oscar II:s besök vid kåren
Text: OSCAR 19 11/7 02
Informationsskylt: Nej

Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

 

Registerkort Nr Y91

Minnessten över Oscar II:s besök vid I 21 i Gamla lägret, Övergård

 Län                                            Västernorrland

Kommun (motsv)                Sollefteå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Vid väg 90 på f d Hundskolans kasernområde 500 m SO XL- BYGG Fresks
GPS-angivelse:                       N69O9´49´´ E17O18´32´´

Inventerad
Namn:                                        Anders Kihl
Datum:                                      2019-09-16

Historia
Minnessten rest till minnet av Oscar II:s vid Kungl. Västernorrlands regemente på Sollefteå läger den 11 juli 1902

 Ägare
Namn:                                        Sollefteå kommun (Ulf Johansson)
Adress:                                      Djupövägen 3, 881 80 Sollefteå
Tfnnr:                                        0620-68 20 57, 073-274 53 68
Mail-adress                              kommun@solleftea.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnessten av granit uppsatt i samband med Oscar II besök den 11 juli 1902 i Sollefteå läger
Text: OSCAR II JULI 1902
Informationsskylt: Nej

Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr Y20

Minnesskylt på T 3 officersgrind i Sollefteå

 Län                                            Västernorrland

Kommun (motsv)               Sollefteå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    På vägen från älven mot T 3 en backe med trappa och grind
GPS-angivelse:                        N63O10´10´´ E17O16´02´´

Inventerad
Namn:                                        Anders Kihl
Datum:                                      2019-09-17

Historia
Förbandet sattes upp 1893 som Norrlands trängbataljon och förlades till en början till Fredrikshovs slott i Stockholm (se minnesmärke A28). Under tiden byggdes nya kaserner i Sollefteå och flytten dit skedde 1898. År 1902 omorganiserades bataljonen till att bli Norrlands trängkår (T 3). Genom försvarsbeslutet 1948 beslutade riksdagen att   avveckla Tygtrupperna och Intendenturtrupperna som truppslag. De ingående förbanden i truppslagen uppgick under åren 1948 och 1951 i trängtrupperna. Genom den omorganisationen upphöjdes kåren den 1 juli 1949 till regemente, och tilldelades namnet Norrlands trängregemente (T 3). 
I samband med OLLI-reformen vilken genomfördes inom försvaret mellan åren 1973 och 1975, blev Norrlands trängregemente som ingick i Västernorrlands försvarsområde kom att bli ett B-förband (utbildningsregemente), och dess mobiliserings- och materialansvar överfördes till Västernorrlands regemente, som blev ett A-förband (försvarsområdesregemente).
Den 1 juli 1983 uppgick regementet i Sollefteå armégarnison (SAG), vilken var en försöksorganisation bestående av Västernorrlands regemente (I 21), Försvarsområdesstaben (Fo 23) och Ångermanlandsbrigaden (NB 51). Den 30 juni 1990 upplöstes försöksorganisation, och Norrlands trängregemente blev åter ett självständigt förband.
Som ett led i försvarsutredning 1988 beslutades att Norrlands trängregemente skulle lämna sina kaserner på Trängvägen, för att samlokaliseras med Västernorrlands regemente (I 21) på Regementsvägen. Regementet reducerades den 1 juli 1994 till kår och återfick sitt gamla namn Norrlands trängkår (T 3).
Inför försvarsbeslutet 2000 stod det klart att en av de två trängkårerna, Göta trängkår (T 2) och Norrlands trängkår (T 3), skulle avvecklas. Regeringen ansåg att trängkåren i Skövde hade bäst förutsättningar till att utvecklas till en försvarsmaktsgemensam huvudenhet för underhållstjänst. Detta dels på grund av att regeringen även föreslog en avveckling av Västernorrlands regemente (I 21) samt Ångermanlandsbrigaden (NB 21). Vilket då skulle lämna Norrlands trängkår ensamt inom Sollefteå garnison. Dock ansåg regeringen att det borde finnas underhållsutbildning med vinterutbildning i norra Sverige. Vilken då skulle förläggas till Östersunds garnison och samlokaliserades med Arméns tekniska skola (ATS) och Motorskolan (MS).
Genom försvarsbeslutet 2000 avvecklades Norrlands trängkår den 30 juni 2000 som självständigt förband. Och från den 1 juli 2000 uppgick kåren som en utbildningsbataljon under namnet Norrlands trängbataljon (Trängbat/I 5) i Jämtlands fältjägarregemente (I 5).
I samband med försvarsbeslutet 2004 beslutade riksdagen att bataljonen tillsammans med Jämtlands fältjägarregemente skulle upplösas och avvecklas. Den officiella avvecklingen med traditionsenlig ceremoni genomfördes i Östersund den 8 april 2005.
(delvis utdrag ur Wikipedia)

 Ägare
Namn:                                        Sollefteå kommun (Ulf Johansson)
Adress:                                      Djupövägen 3, 881 80 Sollefteå
Tfnnr:                                        0620-68 20 57, 073-274 53 68
Mail-adress                              kommun@solleftea.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesskylt på officersgrind från 1910 med trappa. Renoverad och återinvigd 2018
Text: OFFICERSGRINDEN T 3 ÅTERINVIGD 7 JUNI 2018 AV KOMMUNALRÅDET ÅSA SJÖDÉN
T 3 KAMRATFÖRENING

Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr Y18

Gravkvarter (T 3) på kyrkogården vid Sollefteå kyrka        

 Län                                            Västernorrland

Kommun (motsv)                Sollefteå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Sollefteå kyrkogård
GPS-angivelse:                         N63O09´70´´ E17O16´89´´

Inventerad
Namn:                                        Anders Kihl
Datum:                                       2019-09-17

Historia
När förbandet bildades 1893 var det de första åren samgrupperade med Svea trängbataljon i Marieberg, Stockholm. I maj 1894 omlokaliserades förbandet till Fredrikshovs slott. Den 7 maj 1898 flyttade förbandet in officiellt in i ett nyuppfört kasernområde vid Trängvägen i Sollefteå. Kasernområdet kom under åren att utökas med två kaserner vilka uppfördes 1941 samt 1960. Den 1 juli 1992 lämnades kasernområdet på Trängvägen, och förbandet samlokaliserades med övriga förband i staden på Regementsvägen. Den 1 juli 2000 omlokaliserades förbandet en sista gång, då man lämnade Sollefteå och samlokaliserades med Jämtlands fältjägarregemente på Fältjägargränd i Östersund

Ägare
Namn:                                        Svenska kyrkan

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Sollefteå-Boteå pastorat (Ulf Jonasson)
Adress:                                       Kyrkvägen 18. 881 34 Sollefteå
Telefon:                                     0620-835 00
Mail-adress:                             solleftea.pastorat@svenskakyrkan.se

Övrigt
Minnesvård av granit med en sköld av brons med förbandets vapenbild och 23 namn på avlidna vid förbandet. Då stenen är fulltecknad har ytterligare ett namn lagts till på en stenplatta placerad vid vårdens underkant.
Text: KUNGL. NORRLANDS TRÄNGKÅR
GUSTAF HJELMQVIST *1876 +1890 ANDERS WEDELL *1875 +1900 AXEL VON HALL *1865 +1905 FREDRIK ÅSTRÖM *1881 +1911 KARL HENRIKSSON *1890 +1911 JOHAN OLSSON *1889 +1911 FERDINAND HAGSTRÖM *1868 +1919 EDVIN FREDRIKSSON *1891 +1913 WILHELM LÖVENADLER *1868 +1915 ROBERT JONSSON *1894 +1916 AXEL ANDERSSON *1898 +1917 OSKAR STRÖMSTEDT *1896 +1917 G V HULTMAN *7/6 1857 +5/10 1919 EMIL G FRANSSON *18/ 1891 +19/9 1921 J A ÅGREN *29/5 1857 +61 1924 A L BERGSTRÖM *11/9 1867 +25/11 1924 F A JOHANNESSON *15/8 1854 +22/1 1931 S J WALLIN *3/1 1865 +10/3 1933 K G NJURLING *17/1 1872 +13/1 1939 OTTO MATHIAS MATTSON *11/4 1887 +16/11 1940 N O MARKHAGEN *1/6 1904 +30/10 1948 E L LARSSON *22/5 1888 +9/9 1949 E G HÖGSTRÖM *4/2 1920 +23/5 1954
Text på separat sten: NILS LARSSON *8/6 1920 +21/6 1959
Informationsskylt: Nej

Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr Y19

Minnessten över T 3 100 år i Officersparken i Sollefteå

 Län                                            Västernorrland

Kommun (motsv)                Sollefteå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     I T 3 officerspark
GPS-angivelse:                         N63O10´44´´ E17O16´29´´

Inventerad
Namn:                                        Anders Kihl
Datum:                                       2019-09-17

Historia
Förbandet sattes upp 1893 som Norrlands trängbataljon och förlades till en början till Fredrikshovs slott i Stockholm (se minnesmärke A28). Under tiden byggdes nya kaserner i Sollefteå och flytten dit skedde 1898. År 1902 omorganiserades bataljonen till att bli Norrlands trängkår (T 3). Genom försvarsbeslutet 1948 beslutade riksdagen att   avveckla Tygtrupperna och Intendenturtrupperna som truppslag. De ingående förbanden i truppslagen uppgick under åren 1948 och 1951 i trängtrupperna. Genom den omorganisationen upphöjdes kåren den 1 juli 1949 till regemente, och tilldelades namnet Norrlands trängregemente (T 3). 
I samband med OLLI-reformen vilken genomfördes inom försvaret mellan åren 1973 och 1975, blev Norrlands trängregemente som ingick i Västernorrlands försvarsområde kom att bli ett B-förband (utbildningsregemente), och dess mobiliserings- och materialansvar överfördes till Västernorrlands regemente, som blev ett A-förband (försvarsområdesregemente).
Den 1 juli 1983 uppgick regementet i Sollefteå armégarnison (SAG), vilken var en försöksorganisation bestående av Västernorrlands regemente (I 21), Försvarsområdesstaben (Fo 23) och Ångermanlandsbrigaden (NB 51). Den 30 juni 1990 upplöstes försöksorganisation, och Norrlands trängregemente blev åter ett självständigt förband.
Som ett led i försvarsutredning 1988 beslutades att Norrlands trängregemente skulle lämna sina kaserner på Trängvägen, för att samlokaliseras med Västernorrlands regemente (I 21) på Regementsvägen. Regementet reducerades den 1 juli 1994 till kår och återfick sitt gamla namn Norrlands trängkår (T 3).
Inför försvarsbeslutet 2000 stod det klart att en av de två trängkårerna, Göta trängkår (T 2) och Norrlands trängkår (T 3), skulle avvecklas. Regeringen ansåg att trängkåren i Skövde hade bäst förutsättningar till att utvecklas till en försvarsmaktsgemensam huvudenhet för underhållstjänst. Detta dels på grund av att regeringen även föreslog en avveckling av Västernorrlands regemente (I 21) samt Ångermanlandsbrigaden (NB 21). Vilket då skulle lämna Norrlands trängkår ensamt inom Sollefteå garnison. Dock ansåg regeringen att det borde finnas underhållsutbildning med vinterutbildning i norra Sverige. Vilken då skulle förläggas till Östersunds garnison och samlokaliserades med Arméns tekniska skola (ATS) och Motorskolan (MS).
Genom försvarsbeslutet 2000 avvecklades Norrlands trängkår den 30 juni 2000 som självständigt förband. Och från den 1 juli 2000 uppgick kåren som en utbildningsbataljon under namnet Norrlands trängbataljon (Trängbat/I 5) i Jämtlands fältjägarregemente (I 5).
I samband med försvarsbeslutet 2004 beslutade riksdagen att bataljonen tillsammans med Jämtlands fältjägarregemente skulle upplösas och avvecklas. Den officiella avvecklingen med traditionsenlig ceremoni genomfördes i Östersund den 8 april 2005.
(delvis utdrag ur Wikipedia)

 Ägare
Namn:                                        Sollefteå kommun (Ulf Johansson)
Adress:                                      Djupövägen 3, 881 80 Sollefteå
Tfnnr:                                        0620-68 20 57, 073-274 53 68
Mail-adress                              kommun@solleftea.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     Förbättra texten. Rengör baksida

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit rest år 1994 av förbandet i samband med 100 års jubileet
Text under en springande ren: NORRLANDSTRÄNGARNA 1898 – 1994
Informationsskylt: Nej

Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr Y17

Gravkvarter (I 21) på kyrkogården vid Sollefteå kyrka

 Län                                            Västernorrland

Kommun (motsv)                Sollefteå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Sollefteå kyrkogård
GPS-angivelse:                        N63O09´70´´ E17O16´89´´

Inventerad
Namn:                                        Anders Kihl
Datum:                                      2019-09-17

Historia
Regementet flyttade 1898 till Sollefteå läger och 1911 till det nya kasernområdet. En regementsgravplats införskaffades samma år på kyrkogården i Sollefteå. Totalt har sex personer begravts där.

 Ägare
Namn:                                        Svenska kyrkan

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Sollefteå-Boteå pastorat
Adress:                                       Kyrkvägen 18. 881 34 Sollefteå
Telefon:                                     0620-835 00
Mail-adress:                             solleftea.pastorat@svenskakyrkan.se

Övrigt
Minnesmärke av granit rest år 1911 av regementet. I graven vilar K N Murén, kapten H Stjerndal och sergeant B V Brodin. Utöver minnesstenen finns tre separata gravstenar (en med läsbart namn)
Text:  KUNGL. VÄSTERNORRLANDS REGEMENTES BEGRAVNINGSPLATS
Text på läsbar gravsten: G HACKELL F 16/11 1890 D 3/5 1915 KAMRATER RESTE VÅRDEN
Informationsskylt: Nej

Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr Y12

Minnessten över Härnösands kustartilleriregemente i Härnösand 

Län                                            Västernorrland

Kommun (motsv)               Härnösand

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Utanför f d KA 5 kanslihus
GPS-angivelse:                       N62O38´61´´ E17O57´78´´

Inventerad
Namn:                                        Anders Kihl
Datum:                                      2019-09-18

Historia
År 1914 påbörjades byggandet av Hemsö fästning. Då freden 1918 kom blev ej den kustartillerikår som planerats uppsatt, och den nybyggda kasernen i Härnösand blev istället överlämnad till sjukvården. Under en tid av år förstärktes dock verksamheten vid Hemsö fästning av olika andra kustartilleridetachement.
Vid krigsutbrottet 1939 överfördes 125 värnpliktiga från Vaxholms kustartilleriregemente (KA 1). Två år senare så förlades ytterligare 400 värnpliktiga och 10-talet officerare från Karlskrona kustartilleriregemente (KA 2) på Hemsön. Genom försvarsbeslutet 1942 bildades Härnösands kustartilleridetachement (KA 4 H).
Efter krigsåren var tanken att det svenska försvaret skulle nedrustas. Vilket inför försvarsbeslutet 1948 framgick i försvarskommitténs betänkande från 1945, där det föreslogs att kustartilleriet skulle reduceras, det genom att Hemsö kustartilleriförsvar och Härnösands kustartilleriregemente skulle avvecklas och upplösas. Men istället för en avkylning av det säkerhetspolitiska läget i Europa efter kriget, inleddes en ny säkerhetspolitik genom det kalla krig, som kan sägas inleddes genom Pragkuppen. Detta fick försvarsministern att istället förespråka en förstärkning av försvaret. I december 1947 föll kommitténs förslag och istället beslutades det om en förstärkning. En förstärkning som bland annat innebar en kraftig utbyggnad av försvaret, som påbörjas åren 1950–1951, utefter Norrlandskusten med moderna berganläggningar. Härvid utökades uppgifterna och utbildningsbehovet, varför Härnösands kustartilleridetachement (KA 4H) från och med den 1 juli 1953 omorganiserades till Härnösands kustartillerikår (KA 5). 
I Kungl. Maj:ts proposition nr 75 år 1973, föreslog regeringen att kustartilleriförsvarschefen för Norrlands kustartilleriförsvar även skulle vara förbandschef för Härnösands kustartillerikår. Därmed kom även kåren att omorganiseras till ett regemente och antog den 1 juli 1975 namnet Härnösands kustartilleriregemente.
År 1988 föreslogs i en försvarsmaktsutredning att det marina försvaret längs Norrlandskusten skulle halveras. Vilket skulle resultera i att fredsförbandet skulle minska sin värnpliktsutbildning med 150 värnpliktiga. Vidare skulle besparingen resultera i att krigsförbanden längs Norrlandskusten hade mer än halverats, spärrförbanden skulle reducerats med 50%, minröjningsförbanden med 100% samt en reducering med 75% av minutläggningsförbanden. 
Inför den andra etappen av försvarsbeslutet 1996 redovisade regeringen vilka förband som skulle finnas kvar. HMG/KA 5 inkluderades inte i den nya organisationen. Efter att riksdagen antog regeringens proposition kom överbefälhavarens omstruktureringsorder där det framgick att HMG/KA 5 skulle avvecklas och upplösas den 30 juni 1998.
Den sista utbildningsomgången avslutades hösten 1997, med att hela 6. amfibiebataljon då var färdigutbildad. Den 14 augusti 1998 genomfördes avslutningsceremonin för HMG/KA 5.

 Ägare
Namn:                                        Hemfosa Fastigheter (Christer Melander)
Adress:                                      Olof Palmes gata 13 A, 111 37 Stockholm
Tfnnr:                                        08-448 04 80, 0611-822 60, 060-67 58 45, 070-611 93 30
Mail-adress                              info@hemfosa.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        KA 5 kamratförening (Ulf Fröberg)
Adress:                                       Gjutegården 114, 436 45 Askim
Telefon:                                     070-590 54 09
Mail-adress:                             urban.froberg@mil.se

Övrigt
Minnesmärke av grnit rest den 14 aug 1998 av regementet. H 2,20 m, B 1,25 m, D 1,0 m
Text under kustartilleriets vapenbild: KA 4H – KA 5 GENOMFÖRDE KUSTARTILLERIUTBILDNING I HÄRNÖSAND UNDER ÅREN 1943 – 1998
Informationsskylt: Ja

Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr Y11

Minnessten över Fjärde intendenturkompaniet i Sollefteå

 Län                                            Västernorrland

Kommun (motsv)                Sollefteå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Vid väg 90 på f d Hundskolans kasernområde 500 m SO XL-BYGG Fresks
GPS-angivelse:                        N69O9´49´´ E17O18´32´´

Inventerad
Namn:                                        Anders Kihl
Datum:                                      2019-09-16

Historia
Intendenturtrupperna (Int) var ett truppslag inom svenska armén som verkade i olika former åren 1942–1949 Intendenturtruppernas uppgift var att sköta Intendenturmateriel, som till exempel förplägnadstjänst, drivmedelstjänst samt intendenturmaterieltjänst.
Truppslaget bildade genom 1914 års härordning, då armén blev ålagd att forma fyra intendenturkompanier. Genom 1925 års försvarsbeslut utgick kompaniet i Sollefteå, medan de kvarstående kompanierna numrerades. År 1942 blev intendenturen ett eget truppslag. Genom 1948 års försvarsbeslut upplöstes truppslaget. Kompanierna kom mellan åren 1949–1951 att uppgå i trängtrupperna.
År 1912 förlades en tillfällig Intendenturskola till Västernorrlands regemente (I 28). Genom 1914 års härordning blev Intendenturtrupperna ett självständigt truppslag bestående av fyra kompanier, däribland ett intendenturkompani i Sollefteå, vilket den 27 november 1916 tilldelades namnet Intendenturkompaniet i Sollefteå. Enligt ett beslut 1916 skulle kompaniet förläggas till Östersunds garnison, men kom att hamna i Sollefteå.
Genom 1925 års härordning beslutades att minska truppslaget med ett kompani, samt att de kvarvarande kompanierna numrerades. Intendenturkompaniet i Sollefteå blev det kompani som avvecklades, vilket gjorde den 31 december 1927.
(utdrag ur Wikipedia)

 Ägare
Namn:                                        Sollefteå kommun (Ulf Johansson)
Adress:                                      Djupövägen 3, 881 80 Sollefteå
Tfnnr:                                        0620-68 20 57, 073-274 53 68
Mail-adress                              kommun@solleftea.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit
Text: INT 4 1914 – 1927
Informationsskylt: Nej

Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten